Bahaya Riba dalam transaksi eCommerce


Riba merupakan perkataan Arab yang berasal daripada kata kerja “Raba”, yang bermaksud ‘tumbuh’, ‘melampaui’, dan ‘meningkat’. Ini merangkumi faedah yang dibayar oleh Bank atau pinjaman seperti pinjaman rumah, pinjaman kereta atau hutang kad kredit termasuk faedah tidak langsung melalui pembelian.
Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahawa riba adalah haram dan merupakan antara sebahagian daripada dosa besar dalam Islam.
 Ayat ini jelas melarang riba bagi mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan Al- Quran: (Surah Al-Baqarah: 275)
“…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”
 Allah mengisytiharkan perang bagi mereka yang mengamalkan riba: (Surah Al-Baqarah: 278-279)
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki baki riba, jika benar kamu orang- orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukannya, maka ketahuilah kamu: akan adanya peperangan dari Allah dan RasulNya…”
 Riba adalah haram dalam semua aspek, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW (Hadis Riwayat Muslim),
“Allah telah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, orang yang menyaksikannya, dan orang yang mencatat transaksi itu.”
Ibn Qayyim membincangkan persoalan menegnai riba yang menjadi teras dalam amalan perbankan dan kewangan konvensional dan beliau menyatakan bahawa amalan riba sangat bertentangan dengan amalan zakat dan sadaqah. Ibn Qayyim memetik dalam surah al-Baqarah ayat 276 yang bermaksud;
“Allah susutkan riba dan Ia pula mengembangkan sedekah-sedekah dan zakatnya..”
Ibn Qayyim membahagikan riba kepada dua bahagian, iaitu Riba al-Fadl dan Riba al-Nasiah. Namun, penulisan ini lebih memfokuskan kepada Riba al-Fadl.
Riba al-Fadl
Riba al-Fadl merupakan antara salah satu riba yang diakui oleh para Ulama’. Larangan riba ini adalah berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh itu, ia juga disebut sebagai Riba al-Hadith. Riba al-Fadl merujuk kepada kelebihan atau kenaikan yang diambil daripada pertukaran komoditi homogen atau barangan ribawi dan ianya terdapat dalam pembelian serta penjualan mereka. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi:
Hadis yang menerangkan tentang syarat-syarat bertransaksi dengan item ribawi adalah seperti berikut; “Emas (harus ditukar atau diniagakan) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma, garam dengan garam,

mestilah sama timbangan, dan ditukar secara terus (dalam satu masa) dan sekiranya (tukaran berlaku antara komoditi) berlainan jenis, maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai jika ia dilakukan dalam bentuk tunai.” (Hadis riwayat Muslim)
Sebagai contoh:
Riba Tradisional: Menukarkan 15gram emas 916 kepada 10gram emas 999; walaupun kualitinya berbeza, tetapi kerana kedua-duanya berwarna emas, maka beratnya mesti sama semasa pertukaran.
Riba Moden: Dividen yang diberikan kepada pendeposit Bank juga dianggap sebagai Riba. Ini kerana wang yang dimasukkan ke dalam akaun pendeposit dianggap sebagai pinjaman kepada Bank oleh pelanggan dan akan digunakan sebagai sumber dana kepada Bank untuk pelaburan mereka. Amalan Riba moden di sektor perbankan berkait rapat dengan Riba al-Fadl kerana peminjam wajib membayar lebih daripada apa yang dipinjam dan pembayaran dilakukan pada masa hadapan.
Kenapa Riba Haram?
Sebab utama Riba adalah haram kerana Allah telah menyatakannya dalam Al-Quran. Selain itu, para Ulama’ Muslim telah mengemukakan alasan seperti berikut, mengapa riba itu haram:
 Riba adalah salah satu penyumbang utama kepada inflasi.
 Riba boleh menyebabkan trauma dan kemurungan kepada seseorang akibat hutang yang
meningkat.
 Riba bertentangan dengan semangat persaudaraan dan simpati, serta penyebab kepada
penindasan antara satu sama lain.
 Riba mewujudkan monopoli dalam masyarakat, di mana orang kaya dihargai dan terus
menjadi kaya, sementara mereka yang tidak, dipaksa membayar tambahan.
 Riba adalah keuntungan yang pasti tanpa kemungkinan berlakunya kerugian, oleh itu semua risiko ditanggung oleh peminjam dan bukannya berkongsi risiko serta keuntungan
dengan kedua belah pihak.
Bagaimana saya boleh mengelak dari Riba?
 Membuka akaun bank tanpa riba seperti menjadi pelanggan perbankan Islam sahaja.
 Tidak melibatkan kontrak yang menetapkan riba, walaupun seseorang itu ingin membayar
tepat pada waktunya.
 Tidak membeli perlindungan insuran tetapi lebih memilih produk takaful.
 Sewa sekiranya tidak mampu membeli sesuatu dan pastikan sewaan tersebut dilakukan
tanpa riba.
 Menerima / mengatur “pinjaman yang baik” (Qard al-Hasan), yang merupakan pinjaman
dengan cara seseorang itu berniat untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yang tidak melibatkan pengambilan riba.

Riba boleh berlaku melalui Gerbang Pembayaran Konvensional
Pada masa kini, teknologi terus berkembang seiring dengan peredaran masa. Gerbang Pembayaran merupakan antara salah satu kemudahan yang diwujudkan dan digunakan sesuai dengan perkembangan teknologi semasa. Gerbang Pembayaran adalah perkhidmatan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan aplikasi e-dagang kepada para peniaga atau yang mana ianya membenarkan kad kredit atau proses pembayaran dilakukan secara langsung untuk perniagaan dan peruncit dalam talian. Apabila pelanggan memesan sesuatu produk dari peniaga yang menggunakan gerbang pembayaran, gerbang pembayaran akan melakukan pelbagai tugas untuk memproses transaksi tersebut.
Riba dalam transaksi jual beli juga boleh berlaku melalui gerbang pembayaran konvensional. Hal ini berlaku melalui keuntungan yang diperoleh daripada mengenakan faedah atas modal. Nilai masa adalah asas untuk mengenakan faedah atas wang atau modal. Faedah dikenakan walaupun organisasi mengalami kerugian dengan menggunakan dana bank. Oleh itu, ia sama sekali tidak berdasarkan kepada konsep untung dan rugi. Selain itu, bank konvensional juga menggunakan wang sebagai komoditi yang mendorong kepada berlakunya inflasi.
Gerbang Pembayaran Islam PayHalal TM
Seperti yang kita ketahui, riba langsung berasal daripada aktiviti meminjam atau menerima faedah daripada deposit, tetapi kami ingin menarik perhatian anda pada Riba al-Fadl yang berlaku hampir setiap hari melalui transaksi jual beli dan bagaimana anda dapat menjauhinya dengan menggunakan PayHalalTM.
PayHalalTM adalah gerbang pembayaran Islam patuh Syariah pertama di dunia yang memudahkan semua transaksi pembayaran pengguna dengan menghilangkan unsur-unsur seperti Riba’, Gharar dan Maisir. PayHalalTM menawarkan penyelesaian pembayaran patuh Syariah seperti WebPay, MobilePay, Offline Payment termasuk LinkPay seperti SocialPay, EmailPay, QRPay dan e-Wallet yang menjadikan prosesnya lebih mudah.
PayHalalTM menggunakan konsep kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang dikenali sebagai “penasihat robo” untuk menentukan sama ada aktiviti di gerbang pembayaran PayHalal melibatkan penggunaan dana yang tidak patuh Syariah. Sebagai contoh, sebahagian pelanggan mungkin telah membuat pembayaran menggunakan kad kredit atau debit bukan Islam, dengan menggunakan dana yang dikumpulkan oleh PayHalalTM. Penasihat robo akan menganalisis data transaksi dan menghasilkan laporan untuk PayHalalTM yang mana ianya akan menunjukkan semua keadaan yang tidak patuh Syariah. Laporan tersebut merangkumi cadangan penasihat robo mengenai bagaimana keadaan seperti itu harus ditangani. Dalam beberapa kes, cadangan tersebut mungkin melibatkan “pembersihan” dana dengan menyumbangkannya kepada badan amal. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahawa harta haram tidak boleh dimiliki oleh sesiapa pun secara khusus tetapi ia adalah milik maslahah ʻammah (kepentingan umum). Jawatankuasa Penasihat Syariah PayHalalTM akan mengkaji laporan penasihat robo dan membuat keputusan mengenai pembersihan dana tersebut.
Teknologi SNC (Shariah Non-Compliant) ini dibina berdasarkan fungsi yang dapat dibelanjakan. AI dapat menganalisis data dan mengubahnya menjadi pemahaman menurut diagnosis Syariah. Dari itu, sistem akan mengeluarkan nasihat dan rawatan. Keputusan akhir akan diambil dari panel Syariah PayHalalTM untuk melaksanakan rawatan yang disarankan oleh SNC AI.

“Untuk maklumat lebih lanjut, hubungi kami di salam@payhalal .my atau melalui telefon + 603-2011 8088”

Published by PatSalam

PayHalal Islamic Payment Gateway

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: